Jani Norppa-Rahkola


Tarjoan yrityksenne käyttöön PLM-konsultointipalveluita, erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

•Tarpeen ja arvon / hyödyn määritys (business case)
•PLM-hankkeen lähestymistapa ja organisointi
•Järjestelmätoimittajien vertailu ja valinta
•Muutosstrategia ja -suunnitelma
•Muutoshallinnan toteutus
•Projektien suunnittelu, koordinointi ja hallinta
•Liiketoimintavaatimusten keräys ja analysointi
•Ratkaisumääritys, sisältäen prosessit ja työkalut
•Ratkaisun dokumentointi ja käyttöönottomateriaalin luominen, esimerkiksi käyttöohjeet ja koulutusmateriaalit
•Käyttöönoton suunnittelu yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa
•Käyttöönottoaktiviteettien toteutus


Miksi?

Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) mahdollistaa liiketoiminnan digitaalisen muutoksen. Näin erityisesti silloin kuin muutos koskettaa tuotetta, sen kehittämistä, valmistamista ja jälkimarkkinointia. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella tuotteen elinkaaren hallinnasta voin sanoa, että yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Oleellista on ymmärtää mitkä ovat oman yrityksen tavoitteet, tarpeet sekä niiden edellyttämä työtapa ja prosessi- ja järjestelmätekninen kyvykkyys. Sopivan ratkaisun määrittäminen ja kehittäminen kustannustehokkaasti on pohjustus kaikkein vaikeimmalle vaiheelle: uuden toimintatavan vieminen osaksi ihmisten työarkea ja hyötyjen realisointi.

Olen saanut olla mukana kaikissa noissa vaiheissa ja kertyneen osaamisen ja kokemuksen avulla innokas auttamaan yrityksiä löytämään omat ratkaisunsa liiketoiminnan digitaaliseen kehittämisen, tuotteen elinkaaren hallinnan keinoin. Lähestymistapani on holistinen, hyödyntäen kaikkea sitä näkemyksellisyyttä jonka olen kerännyt työskentelemällä eri kokoisissa organisaatioissa eri toimialoilla myyden, valiten, määrittäen, kehittäen ja käyttöönottaen IT-työkaluratkaisuja. Minulla on erinomaiset kommunikaatiotaidot, looginen ja rakenteellinen työtapa sekä todistettu kyky aikaansaada tuloksia. Vaikka kyseessä on prosessi- ja työkaluratkaisut, tärkein painotukseni on ihmisissä; kumppaneina projektityössä ja ratkaisujen käyttäjinä.

Osaamiseni on hyödynnettävissä myös tuotteen elinkaaren hallinnan ulkopuolella. Olen näyttänyt kykyni projektipäällikkönä ja konseptikehittäjänä monenlaisissa IT-järjestelmien määritys-, kehitys- ja käyttöönottoprojekteissa. Olen myös sertifioitu SAFe Agilist.


Lisätietoja profiilistani löytyy LinkedInista: