Antti Kärki


Business Analyst, Business process modeler, Database specialist

Minulla on kokemusta tietotekniikka-alasta jo vuodesta 1986. Olen työskennellyt useiden erilaisten järjestelmien piirissä ja omaan kokemusta lukuisista eri informaatioalustoista. Kokemusta löytyy niin Oracle kuin SQLServer ympäristöistä kuten muistakin relaatiotietokannoista. Järjestelmätuntemukseni kattaa sekä teollisuuden järjestelmät, kaupan että telecom-sektorin järjestelmät. Olen osallistunut lukuisiin projekteihin sekä ohjelmoijana että määrittelijänä, mutta parasta osaamisaluettani on liiketoimintaprosessien määrittely ja tietomallinnus. Näiden lisäksi olen toiminut kouluttajana sekä ohjelmointitekniikoissa että ohjelmistojen käyttöönotossa.Osaamisalueitani on siis mm. seuraavat:

  • Tietojärjestelmien määrittely

  • Valmisohjelmistojen konfigurointi ja kehittämistarpeiden määrittely

  • Tietokantojen suunnittelu, mallinnus ja ohjelmointi

  • Liiketoimintaprosessien mallinnus ja kehittäminen

  • Tietojärjestelmien käyttökoulutus

Lisätietoja LinkedInissä